Het verschil tussen mono- en polykristallijne zonnepanelen

Tags

,

Poly- of mono zonnepanelen wat is het verschil?
Een belangrijk verschil tussen de soorten pv-panelen is de keuze of u gaat voor monokristallijne zonnepanelen of polykristallijne zonnepanelen. Nu vraagt u zich misschien af wat hiermee bedoeld wordt.

Monokristallijne zonnepanelen
Dit zijn de zwartere zonnepanelen die u misschien wel herkent (zie de afbeelding hieronder). Een voorbeeld zijn de zonnepanelen van topfabrikant Yingli. De Yingli Panda all-black zonnepanelen. Installaties met deze zonnepanelen hebben per vierkante meter een relatief hoog rendement. Monokristallijne zonnepanelen kunnen wel een rendement halen van 17% procent. Het vermogens behoud is 92% na 10 jaar en na 25 jaar is dit nog 82%. Een nadeel van deze installaties is dat, om deze hogere rendementen te halen, er een ander productieproces wordt gebruikt om de zonnecellen voor de zonnepanelen te produceren. Hierdoor zijn de zonnepanelen duurder in aanschaf.

Monokristallijn zonnepaneel

Polykristallijne zonnepanelen
Dit zijn de “blauwe” zonnepanelen die u misschien wel herkent (zie de afbeelding hieronder). Het rendement van deze zonnepanelen is lager dan bij monokristallijne zonnepanelen. Maar installaties die deze polykristallijne zonnepanelen gebruiken zijn ook lager in aanschaf. Dit heeft dus alles te maken met het productieproces. Polykristallijne zonnepanelen hebben over het algemeen een lager rendement dan de monokristallijne zonnepanelen. Meestal is het rendement van deze zonnepanelen zo rond de 15%. Het vermogensbehoud is ook iets lager. Zo is het vermogensbehoud bij deze installaties na 10 jaar nog 90 % en na 25 jaar nog 80%.

polykristallijne zonnepaneel

Welke te kiezen?
De keuze van het soort paneel verschilt per situatie en is afhankelijk van meerdere factoren. Hoeveel zonnepanelen kunt u kwijt? Hoe belangrijk vind u het aanzicht van de zonnepanelen? Hoe hoog vermogen wilt u halen uit installatie? Hoeveel wilt u besparen u uw energierekening? Zo zullen er misschien nog wel meer vragen zijn waar u graag antwoord op moet/wilt hebben. Er zijn zo veel verschillende soorten installaties mogelijk. Laat u dus eerst goed informeren voordat u uiteindelijk een keuze maakt voor een zonnepaneel.

Ik kan u adviseren om eens een kijkje te nemen op de website van Morrenhof Jansen. Deze partij is gefocust op installatie techniek en begeeft zich ook op de duurzame energie markt.

Advertentie

Het Nederlandse wegennet als een grote zonnepaneel

Tags

, , ,

Op dit moment is TNO bezig met het innovatietraject genaamd ‘SolaRoad’. Zo ziet TNO het wegennet als een grote zonnecollector en dus als bron van groene stroom. Zo zou dit in combinatie met elektrische voertuigen een grote stap kunnen zijn in de richting van duurzame mobiliteit. Dit project is een initiatief van TNO en zij werken daar samen aan met de provincie Noord-Holland en Ooms Avenhorn Groep.

Natuurlijk is het potentieel om op deze manier stroom op te wekken groot. Het totale Nederlandse wegennet omvat ongeveer 137.000 km asfalt. Ze verwachten een opbrengst te kunnen genereren van 50 kWh aan elektriciteit per vierkante meter per jaar. Een gemiddeld huishouden verbruikt op jaarbasis 3500 kWh aan elektriciteit.

Het concept
Het huidige concept-ontwerp voor het SolaRoad fietspad bestaat uit modules. Het fietspad is opgebouwd uit betonnen elementen van 1,5 bij 2,5 meter met een glazen toplaag. Onder de afdekking van gehard glas van ongeveer 1 cm dikte liggen kristallijn silicium zonnecellen. De wijze waarop de energie wordt gebruikt moet in de pilot samen met de partners worden ontwikkeld met behulp van slimme ICT-toepassingen. Deze helpen om de energieproductie in piekmomenten (veel zon) en zo efficiënt mogelijk te verdelen voor de momenten zonder of met minder licht.

Ontwikkelingstraject
Randvoorwaarde is dat SolaRoad minimaal aan de eisen voldoet die ook gelden voor reguliere wegen en fietspaden, voor bijvoorbeeld stroefheid en onderhoud. SolaRoad is nog volop in ontwikkeling. We zullen nog veel moeten leren en ontwikkelen. Dat doen we onder andere in een pilottoepassing in Noord-Holland, in kennisontwikkelingsprojecten op specifieke onderdelen en in beproevingen van onderdelen zowel in laboratorium als in het veld. Kennis- en productontwikkeling van SolaRoad, op gebied van techniek, materiaalkeuze, energiedistributie, (maatschappelijk) business model maar ook randvoorwaarden die vanuit de gebruikers gesteld worden (veiligheid, comfort) staan op het programma. De eerstvolgende stap in dit traject is het realiseren van een eerste praktijktoepassing van SolaRoad in de vorm van een fietspad. We koppelen kennis- en productontwikkeling aan de realisatie van deze praktijkproef.

SolaRoad is een idee en initiatief van TNO. In een vroeg stadium zijn ook de andere consortiumpartijen aangehaakt: de Provincie Noord-Holland, Imtech en Ooms Avenhorn Groep. Binnen SolaRoad kiezen we een tripartite samenstelling van partners waarin markt, kennis en overheid samen tot innovatie komen. De bedoeling hiervan is dat het product straks op de vrije markt beschikbaar kan komen en dat hier een passend en gezond businessmodel voor wordt ontwikkeld.

Bron: www.tno.nl

Flexibele zonnepanelen?

Tags

, , ,

Verschillende wetenschappers van een Zwitsers laboratorium zijn er in geslaagd om flexibele zonnecellen te ontwikkelen die een record rendement opleveren.

De zogenoemde flexibele zonnecellen zetten gemiddeld zo’n 20 procent van het opgevangen zonlicht om in elektriciteit. Dit bericht is afkomstig van de makers van het Zwitsers Federaal Laboratorium voor Materiaalkunde en Technologie. Bij de ontwikkeling van de cellen maakten ze gebruik van halfgeleidermateriaal dat bestaat uit koper, indium, gallium en seleen.

Buigzaamheid
De nieuwe flexibele zonnecellen zijn een stuk efficiënter dan het vorige record wat op 18,7 procent stond. Het record werd bereikt door dezelfde onderzoekers in mei 2011. De flexibele zonnecellen zijn lichter en buigzamer dan traditionele zonnepanelen. Het voordeel van de flexibele zonnecellen is dan ook dat ze makkelijk kunnen worden verwerkt in producten zoals dakpannen, zonneschermen of gevels.

Flexibele zonnepanelen

Glazen panelen
Tot op heden waren flexibele zonnepanelen nog veel minder efficiënt dan de huidige zonnepanelen. Welke bijvoorbeeld een fundament van glas hebben. Het materiaal wat in Zwitserland werd ontwikkeld overtreft voor het eerst de efficiëntie van panelen met een glazen fundering. De efficiëntste panelen ter wereld behalen een rendement van 44 procent. Deze panelen worden ook wel aangeduid met de naam SJ3-zonnecellen.

Bron: nu.nl

Zonnepanelen winnen op prijs van energieleverancier

Tags

, , ,

Zonnepanelen winnen op prijs van energieleverancier
In het onderzoek van de stichting natuur en milieu wordt er gerekend met een gemiddeld verbruik per huishouden van 3000 kWh. Een gemiddeld huishouden betaalt gemiddeld op jaarbasis 950 euro aan elektriciteit. Deze kosten voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren sterk gestegen door de toename van de vaste aansluit- en transportkosten: met 22% per jaar over de afgelopen vijf jaar.

Vervanging van de omvormer
De stichting natuur en milieu houdt in hun betoog de vaste kosten buiten beschouwing. Echter wordt er wel rekening gehouden met inflatie, vervanging van de omvormer na circa vijf jaar, energie prijzen en vermogensgarantie.

Beter om in zonnepanelen investeren
Volgens natuur en milieu zorgen de zonnepanelen op uw dak voor een rendement van 13%. Dit rendement is hoger dan het rendement wat u krijgt op een depositorekening (4,5%).

Zonne-energie fractie van duurzame elektriciteit
Hedendaags is ruim 4 procent van de Nederlandse energievoorziening duurzaam. Van de elektriciteit is dat tien procent. Zonne-energie is met minder dan 1% nog maar een fractie van de duurzame elektriciteit. Maar volgens Natuur en Milieu groeit dit hard: grofweg komen er elk jaar twee keer meer zonnepanelen bij dan het jaar ervoor.

Zonnepanelen, hoe werkt het?

Collectieve inkoopactie zonnepanelen
In 2011 werd er 58 MWp aan panelen in Nederland verkocht. Dankzij de enorme toename van de zonnepanelen verkoop met een omzet in 2011 van 1.5 miljard. Men verwacht dat deze groei zal doorzetten. Zon zoekt dak organiseert een inkoop actie. Lees daar meer over in het onderstaande onderzoek.

Hieronder leest u het volledige onderzoek van de stichting Natuur & milieu:

Conclusie

Natuur & Milieu organiseert dit jaar opnieuw Zon Zoekt Dak, een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Doordat we een zeer scherpe prijs kunnen bieden, is elektriciteit van uw zonnepanelen nu minimaal 17% goedkoper dan stroom van uw energieleverancier. Bovendien heeft u met zonnepanelen gedurende zeer lange tijd een bekende stroomprijs, terwijl de tarieven van de energieleverancier naar verwachting zullen stijgen. Investeren in zonnepanelen is ook aantrekkelijker dan geld op de bank zetten: de bank geeft maximaal zo’n 4,5% rente op een langlopend deposito, terwijl zonnepanelen u een rendement van 13% opleveren over een looptijd van 25 jaar.

Electriciteitskosten van de leverancier

De totale elektriciteitsrekening bestaat uit vaste kosten en variabele kosten (het kale leveringstarief, energiebelasting en BTW). Op dit moment zijn de tarieven gemiddeld:

• € 272,- per jaar (incl. BTW) aan vaste netkosten; dit gaat naar de netbeheerder
• 7,3 cent per kWh voor het opwekken van de elektriciteit: het leveringstarief
• 11,4 cent per kWh energiebelasting
• En over deze 18,7 cent komt 21% BTW, dus dat is 4 cent per kWh.

De totale prijs per kWh is dus 22,5 cent. Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 3000 kWh betaalt per jaar € 950 euro voor de elektriciteit. Deze kosten zijn recentelijk erg hard gestegen: in 15 jaar tijd is deze 2,5 keer hoger geworden, een gemiddelde stijging van 6,2% per jaar. Zie ook Figuur 1 op de volgende pagina.

Het grootste deel van de stijging van de elektriciteitsrekening komt door de toename van de vaste aansluit- en transportkosten. Deze zijn met 22% per jaar gestegen over de afgelopen vijf jaar. Hier kunnen huishoudens echter niet op besparen, dus wordt de vaste kosten verder buiten beschouwing gelaten.

Voor het variabele deel geldt dat de stijging vooral bepaald wordt door overheidsbeleid: de energiebelasting is gedurende vijf jaar met gemiddeld 10% per jaar gestegen. Zie ook Figuur 2 op de volgende pagina.

Gemiddelde elektriciteitsrekening van een huishouden

Besparen met zonnepanelen
Pakketten Zon Zoekt Dak
Natuur & Milieu heeft vijf partijen gevraagd om een aanbieding te doen voor haar collectieve inkoopactie Zon Zoekt Dak. De door ons geselecteerde leverancier (Eneco) biedt drie pakketten met een all-in prijs voor panelen, omvormer en installatie. Dit jaar is er, na verwachting voor het laatst, bovendien opnieuw subsidie beschikbaar voor zonnepanelen. De subsidie bedraagt 15% van uw materiaalkosten, met een maximum van €650 en ongeveer tweederde van de pakketprijs bestaat uit materiaalkosten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten per jaar voor de drie pakketten van Zon Zoekt Dak(exclusief eventuele meerkosten bij installatie).

Tabel 1: prijzen, subsidie, stroomopbrengsten en besparing per jaar voor de drie pakketten
Besparen met zonnepanelen

Gedurende de totale levensduur van de installatie zal het rendement van de panelen langzaam iets afnemen en zal op enig moment de omvormer vervangen moeten worden. Voor de omvormer geldt een garantie van 5 jaar; voor de panelen een productgarantie van 10 jaar en vermogensgaranties van
91,2% na 10 jaar en 80,7% na 25 jaar. Na deze 25 jaar is de kans groot dat het systeem dus nog steeds 80% van de hierboven gepresenteerde elektriciteit opwekt.

Prijseffecten gedurende levensduur
Voor een investering die zo lang meegaat, gaan langetermijneffecten een rol spelen. Zo is de inflatie in Nederland gemiddeld 2% per jaar en is het de verwachting dat energieprijzen zullen blijven stijgen. De afgelopen 10 jaar zijn de variabele kosten met gemiddeld 2,5% per jaar gestegen, dus 0,5% boven
inflatie. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Om toch een waarde te hanteren, wordt aangesloten bij een afspraak van ECN, AgentschapNL, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Milieu Centraal en wordt gekozen voor een jaarlijkse stijging van 2,5% boven
inflatie.

Dat betekent dat wie het pakket van 8 panelen koopt, het eerste jaar zoals gezegd € 375,- op zijn energierekening bespaart. Met afnemende rendementen van het systeem maar stijgende energieprijzen loopt dat op naar € 528,- per jaar in het 10e jaar en € 933,- na 25 jaar.

Vergelijking met spaarrekening
Consumenten kunnen ook iets anders doen met hun geld. Op een spaarrekening laten staan, of vastzetten in een langlopend deposito. In dat geval legt de consument bijvoorbeeld € 3389,- in en trekt daar 25 jaar lang rente van. Aan het eind van de looptijd haalt de consument het hele bedrag van de bank. Of, een andere vergelijking: men legt € 3389,- in en haalt elk jaar zoveel van de rekening, dat het eindbedrag na 25 jaar precies 0 is. In al die gevallen is te berekenen wat de zogenaamde ‘interne rente’ of ‘internal rate of return’ is. Haalt men na 25 jaar € 9035,- van de bank terwijl er € 3389,- werd ingelegd? Dan was de rente 4%. Deed de consument het andersom en kon hij 25 jaar lang € 217 van de bank halen? Ook dan had de consument blijkbaar een rendement van 4%.

Zo kan ook berekend worden met welk rendement de consument zijn investering in zonnepanelen vergelijkbaar is. Men legt dan € 3389,- in, en dit levert 25 jaar lang besparingen op, lopend van € 375,- in het eerste jaar tot € 933,- in het laatste jaar. Daarnaast legt de consument éénmalig € 990,- extra in ter vervanging van de omvormer. De interne rente van dit totale investeringsplan blijkt 13%, oftewel men zou een spaarrekening of deposito met een rendement van 13% moeten openen, om ditzelfde financiële resultaat te bereiken. Investeren in zonnepanelen is dus financieel veel interessanter dan het geld op een bank te laten staan. Overigens stopt deze ‘spaarrekening’ na 25 jaar niet met uitbetalen, en heeft de installatie ook waarde bij verkoop, dus het totale effect is nog positiever dan hier berekend.

Netto contante waarde: interessante investering?
Bovenstaande vergelijking met een spaarrekening geeft nog niet goed weer dat de risico’s van een investering in zonnepanelen hoger zijn dan van inleggen in een langlopend deposito. Daarom is de meest zuivere methode om te rekenen volgens de netto contante waarde van de investering en besparingen. Hiervoor hanteren we een (conservatieve) reële discontovoet van 5,5%. Dit is vergelijkbaar met een rendementseis van 7,5%; een stuk hoger dan op een 10-jaars deposito gehaald kan worden (zo’n 4%). Dit verschil is logisch omdat we rekening houden met risico’s en weerstand. En investeren in zonnepanelen is nou eenmaal met meer onzekerheden omgeven dan geld inleggen in een spaarrekening. Want: hoe lang blijf ik hier wonen? En als ik verhuis, heeft de installatie dan wel

echt een waardeverhogend effect op mijn huis? Hoe groot? Stijgen de energieprijzen wel door? En wat nou als die dalen? Bovendien: hoeveel tijd en moeite kost het me om zonnepanelen te laten installeren? Het resultaat van deze methode is het antwoord op de vraag of de investering interessant is, en
hoeveel dit oplevert in euro’s van nu. Conclusie: zonnepanelen zijn zeker  interessant. Bij het tweede pakket (1960 Wp voor € 3700,-) bespaart u dit in totaal gedurende 25 jaar € 3916,- (netto contante waarde, dus in euro’s van nu, inclusief subsidie). Dat is een besparing van € 157,- per jaar. Het is dus een zeer lucratieve investering die zichzelf dubbel terugbetaalt.

levensduur zonnepanelen

Vergelijking met huidige energiekosten
Investeert men in zonnepanelen, dan betaalt men gedurende 25 jaar feitelijk een vast tarief per kWh. Er zijn veel manieren om de kostprijs per kWh te berekenen, maar de meeste zijn erg eenvoudig en nemen ten onrechte niet alle kosten mee. Wie de totale kosten (€ 4379 voor het pakket van 8 panelen, inclusief de 2e omvormer, inclusief subsidie) deelt door de totale energieproductie in 25 jaar (38.785 kWh), komt om een gemiddelde kWh-prijs van 11,5 cent. Echter: hierbij wordt geen rekening gehouden met de misgelopen rente.

De ‘koninklijke’ route is dan ook om het op een bedrijfseconomische manier te benaderen door gebruik te maken van de Capital Recovery Factor. Op die manier blijkt de kWh-prijs van bovenstaand systeem maximaal 19 per kWh te zijn. Dat is 3,5 cent winst per kWh, oftewel 17% goedkoper dan de stroom van de energieleverancier, en het is te verwachten dat deze laatste kosten alleen maar zullen stijgen. De kWh-prijs is echter zeer afhankelijk van de gekozen discontovoet. Bovenstaande berekening is zeer conservatief ingestoken door een hoge discontovoet van 5,5%. Wordt gerekend met een reële discontovoet van 4% (nominaal 6%: 4,5% door misgelopen rente en 1,5% risico-opslag), dan is de kWhprijs van zonnestroom nog 16 cent per kWh (inclusief subsidie) en is zonnestroom 28% goedkoper dan elektriciteit van de energieleverancier. En wie genoegen neemt met een lage rente-vergoeding van 2,5% (vergelijkbaar met deposito van 4,5%, maar geen risico-opslag) is zelfs bijna 40% goedkoper uit met zonnestroom; zie ook onderstaande tabel. En ook zonder subsidie is zonnestroom goedkoper dan de energieleverancier. In alle gevallen is investeren in zonnestroom dus financieel aantrekkelijk.

kWh prijs van 8 pannelen

De rol van zon in de Nederlandse energievoorziening
Ruim 4% van de Nederlandse energievoorziening is op dit moment duurzaam; van de elektriciteit is dat 10%. Zonne-energie is nog maar een fractie van de duurzame elektriciteit (minder dan 1% ), maar dit groeit hard. Grofweg komen er elk jaar twee keer méér zonnepanelen bij dan het jaar ervoor: in 2011 werd er 58 MWp aan panelen in Nederland verkocht. Daarmee hebben zo’n 700 fte mensen werkgelegenheid en zal zeker een half miljard omzet zijn gedraaid, als niet méér. En deze onstuimige groei zal hoogstwaarschijnlijk door zetten: voor 2012 wordt 45 tot 100 MWp aan extra geïnstalleerd vermogen verwacht: dat levert zo’n 60% méér zonnestroom op in een jaar tijd, zowel in 2011 als in 2012.

In de toekomst zal zonne-energie een steeds grotere rol gaan spelen in de Nederlandse energievoorziening. De regering heeft maatregelen aangenomen waardoor de hoeveelheid zonnestroom in 2020 tienmaal zo hoog zou moeten liggen als nu, en in 2030 nog eens vier keer hoger. Dat betekent dat er in de jaren 2012 tot 2020 gemiddeld zelfs 180 MWp per jaar bijgeplaatst moet worden. Zonnestroom is de meest aantrekkelijke manier om mensen en bedrijven te betrekken bij de productie van energie, bewust te maken van het belang van energiebesparing en de klimaatproblematiek. De lokale producenten van (zonne)energie vormen een steeds grotere beweging die ook positief zal bijdragen aan het vergroenen van de grootschalige energieproductie met kolen- en gascentrales. Daarnaast levert het een bijdrage aan het van het doel van het kabinet om in 2020 16% duurzame energie te realiseren. Daarbij komt dat zonne-energie, in tegenstelling tot biomassa, zonder veel weerstand of concurrentie met voedselproductie kan worden geproduceerd.

Natuur & Milieu heeft de ambitie om de opwekking van duurzame zonne-energie in Nederland te versnellen, onder andere door de collectieve inkoopactie Zon Zoekt Dak. Uit onderzoek van Motivaction (voorjaar 2011) bleek dat de helft van de Nederlanders graag panelen op zijn eigen dak wil. Natuur & Milieu hoort echter vaak dat mensen niet weten waar te beginnen en niet kunnen bepalen wat een goede prijs is en wat de verschillen zijn tussen leveranciers en in kwaliteit van aangeboden producten. Daarom biedt Natuur & Milieu in samenwerking met een landelijke partij de mogelijkheid om voor een scherpe prijs goede kwaliteit panelen te kopen zonder verder gedoe.
Waarbij niet alleen het milieu, maar ook de portemonnee gebaat is.

Bron: Zonne-energie 2013: Goed voor het milieu en de poremonnee

Subsidie budget zonnepanelen 2012 volledig aangevraagd!

Tags

, ,

Op de website van Agentschapnl is bekend gemaakt dat het budget van € 21.550.000,- van 2012 volledig is aangevraagd. Mocht u dit jaar nog zonnepanelen aanschaffen kunt u gebruik maken van het zonnepanelen subsidie budget van 2013.

Hieronder leest u het originele bericht van Agentschapnl:

“Het ministerie van Economische Zaken heeft vanaf 2 juli 2012 € 21.550.000 subsidie beschikbaar gesteld voor de regeling zonnepanelen voor particulieren. Dit budget is inmiddels volledig aangevraagd.

Particulieren die een volledige aanvraag indien(d)en in 2012 en buiten budget van 2012 vallen krijgen subsidie vanuit budget voor 2013. Deze aanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk in 2013 het besluit op de subsidie aanvraag.”

zonnepanelen subsidie 2012

Huishoudens bezorgd over energierekening

Tags

, ,

Bijna 20 procent van de Nederlandse huishoudens maakt zich zorgen over de vraag of de energierekening nog wel is te betalen. Door stijgende energiekosten verwacht één op de vijf huishoudens op andere uitgaven te moeten bezuinigen. Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Net niet de helft (44 procent) geeft aan niet te weten of ze eind dit jaar moeten bijbetalen of juist geld terugkrijgen. Dat aantal is nog hoger onder huurders (49 procent) en lagere inkomens (53 procent). Het onderzoek is uitgevoerd onder 1038 huishoudens door onderzoeksbureau GfK.

Minder warm water
Zo’n 81 procent geeft aan er serieus werk van te willen maken om het verbruik omlaag te krijgen. Mensen denken dan vooral aan minder warm water gebruiken en zuinigere apparaten kopen.

Week van de Energierekening
Om mensen beter inzicht te geven, begint Milieu Centraal maandag – samen met onder meer de Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Woonbond – de Week van de Energierekening. Huishoudens kunnen onder meer via internet checken of hun verbruik hoog of laag is, krijgen tips en kunnen meedoen aan acties om energie te besparen.

Rekening omlaag met zonnepanelen
Ook meer en meer mensen brengen de energierekening omlaag door het gebruik van zonnepanelen. Door gebruik te maken van zonne-energie worden er honderden euro’s bespaard.

Bron: Telegraaf

Zonnepanelen, hoe werkt het?

Tags

, , , , , ,

Nu de prijzen van zonnepanelen blijven dalen, overwegen steeds meer Nederlanders om op hun dak groene stroom te gaan oogsten. Maar waar moet je allemaal aan denken bij de aanschaf van zonnepanelen en is dit wel de beste manier om je energierekening te verlagen?

Hoe werkt zonne-energie?

Op zonnepanelen zitten laagjes silicium. Zonlicht wekt elektrische spanning op tussen die laagjes. Dat heet een fotovoltaïsche reactie. Deze spanning wordt door een zogenoemde omvormer omgezet naar wisselstroom. Dat is de stroom die geschikt is voor huishoudelijke apparaten.

Schijnt de zon in Nederland voldoende?

In zuidelijke landen leveren zonnepanelen meer op dan in Nederland, maar toch schijnt de zon ook hier voldoende om stroom te kunnen oogsten. Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit op.

Is de aanschaf van zonnepanelen de beste manier om mijn energierekening te verlagen?

“Als je een wat oudere woning hebt, dan kun je een grotere klapper maken door je huis te isoleren”, zegt Mariken Stolk van Milieu Centraal, een voorlichtingsorganisatie op het gebied van energie en milieu. “Investeren in de isolatie van de spouwmuren, het dak en de vloer en HR++ glas, zorgen voor een flink lagere gasrekening en hebben een hoger rendement dan zonnepanelen. Is je huis al goed geïsoleerd, dan zijn zonnepanelen een goede manier om je energierekening verder te verlagen.”

Is mijn dak geschikt?

Het is belangrijk om te controleren of er geen schaduw op je dak valt en of er geen obstakels op liggen. Over het algemeen geldt dat zonnecellen op een dak op het zuiden het meeste opbrengen. Maar ook met een dak op het noorden valt genoeg zon te oogsten. Voor het plaatsen van zonnepanelen is geen vergunning nodig. Voor monumenten of een beschermd stads- of dorpsgezicht, gelden uitzonderingen. Op de site van Milieu Centraal staat een rekenmethode waarmee je kunt zien of je dak geschikt is en hoeveel energie zonnepanelen in jouw situatie opleveren.

Hoe duur zijn ze ongeveer en wanneer heb ik die investering eruit?

“Gemiddeld schaffen huishoudens tien panelen, oftewel 2400 wattpiek (Wp), aan”, weet Stolk. “Inclusief de installatie zouden die ongeveer 4400 euro moeten kosten. Met tien panelen wek je jaarlijks 2100 kilowattuur (kWh) stroom op. Hiermee ben je nog niet zelfvoorzienend. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 3500 kWh.” Zonnepanelen gaan ongeveer 25 tot 30 jaar mee. Wanneer de panelen terugverdiend zijn, is volgens Stolk lastig te zeggen. “Bij de berekening daarvan wordt doorgaans niet met alle factoren rekening gehouden. Om volledig te zijn, zou je veel meer zaken mee moeten tellen, ook de inflatie, de rente die je over het bedrag had gekregen als je het geld had belegd of op een spaarrekening had gezet. Wat we in ieder geval kunnen zeggen is dat het een rendabele investering is. Het verdient zich terug en levert winst.”

Het gebeurt niet vaak, maar soms produceren zonnepanelen meer stroom dan een huishouden verbruikt. Mocht dit het geval zijn dan zijn energiebedrijven verplicht om de eerste 5000 kWh opgewekte stroom af te nemen. Wat je meer levert dan je eigen verbruik, wordt veelal tegen ongeveer 6 cent per kWh vergoed, in een enkel geval wordt meer betaald.

Er zijn zoveel aanbiedingen, waar moet ik op letten?

Er zijn momenteel ongeveer 130 aanbieders van zonnepanelen in Nederland en elk van hen claimt de scherpste prijs en de beste service te bieden. Toch lopen de prijzen flink uiteen en ook de voorwaarden verschillen. “Het is daarom verstandig om meerdere zonnepanelen offertes aan te vragen”, raadt Stolk aan. “Controleer daarop onder andere of de installatiekosten inclusief zijn, hoe hoog de voorspelde opbrengst van de panelen is en of bijkomende kosten voor bijvoorbeeld de omvormer, kabels en bevestigingsmaterialen vermeld staan. Ga ook na welke garanties er zijn. Sommige leveranciers geven behalve op de techniek ook garantie op de voorspelde opbrengst.”

“Let ook op keurmerken. Er is nog geen Nederlands keurmerk voor zonnepanelen. Het Duitse TÜV-certificaat controleert of panelen weers- en ouderdomsbestendig zijn. Uneto-VNI, de branchevereniging van installateurs, werkt aan een keurmerk voor installateurs van zonnepanelen. Wie niet zomaar met de eerste de beste in zee wil, zou op de site van Holland Solar, de branchevereniging van zonne-energie-leveranciers, kunnen kijken welke installateurs lid zijn.”

Hoe eerlijk en milieuvriendelijk worden zonnepanelen geproduceerd?

70 procent van alle panelen komt uit China of Taiwan. Vooral Chinese fabrieken halen nogal eens het nieuws vanwege slechte arbeidsomstandigheden en het dumpen van afvalstoffen. “Hoe dat met fabrieken zit die zonnepanelen produceren, is lastig te achterhalen”, zegt Stolk. Marjan Minnesma, voorzitter van Stichting Urgenda en Wijwillenzon, is daarom zelf in de CSUN-fabriek in China wezen kijken waar zij hun zonnepanelen aanschaffen. “Dat was allemaal hightech en erg schoon. Er werken alleen volwassenen voor een naar Chinese begrippen hoog salaris. Wij als duurzame organisatie kunnen het ons niet permitteren dat er iets mis zou zijn met de panelen die wij aanbieden, dus laten wij een Chinese partnerorganisatie, die geleid wordt door Nederlanders, wekelijks controles uitvoeren. Net als ik hebben zij geen afvaldumping, kinderarbeid en andere slechte arbeidsomstandigheden kunnen ontdekken.”

Kan ik nog meedoen met de subsidieregeling?

Het plafond van de subsidieregeling voor zonnepanelen voor 2012 is nog niet bereikt. De regeling is alleen bestemd voor particulieren die voor minimaal 601 wattpiek willen installeren. Het maximum is 3500 Wp. De subsidie is 15 procent van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Dat zijn alleen de kosten van het materiaal, de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Het maximumbedrag is 650 euro. “Het is overigens nog maar de vraag of deze subsidie echt nodig is om de vraag naar zonnepanelen te stimuleren”, zegt Stolk. “Nu de prijzen voor panelen zo sterk gedaald zijn, is het ook zonder subsidie een rendabele investering.”

Ik kan het aanschafbedrag niet meteen ophoesten. Wat nu?

Banken mogen vanaf 5000 euro een groene lening aanbieden aan de consument. De rente hiervoor is fiscaal aftrekbaar. Ook via energieleveranciers als Greenchoice is het mogelijk om zonnepanelen te ‘lenen’ en in termijnen af te betalen. Vaak zit je dan wel een tijdje aan die leverancier vast. Sommige gemeenten en provincies bieden ook gunstige leningen of subsidies aan. Op http://www.energiesubsidiewijzer.nl is daar meer informatie over te vinden. Sinds kort is het ook mogelijk om via crowdfunding geldschieters te vinden voor je zonnepanelen. Zonnepanelenvoorelkaar.nl matcht geldaanvragers en investeerders.

Verandert er behalve op mijn dak ook nog iets in huis?

Wie meer dan 600 wattpiek opwekt (dat zijn ongeveer twee zonnepanelen) moet een extra groep in de meterkast laten aanleggen. De omvormer die de zonne-energie omzet in wisselstroom komt ook binnen te hangen. Daarnaast kan de netbeheerder een nieuwe meter in de meterkast installeren die de stroom registreert die naar het energiebedrijf wordt gestuurd. Echt nodig is dit veeal niet.

Ik woon in een flat en wil met mijn medeflatbewoners panelen op het dak leggen. Kan dit?

Dat kan, alleen is het onder de huidige energiewet handig om de opbrengst van die panelen alleen te gebruiken voor bijvoorbeeld de verlichting van de gangen en andere gemeenschappelijke ruimtes. Individuele huishoudens moeten belasting betalen over de stroom die zij op het dak van de flat opwekken met gezamenlijke panelen, en krijgen per opgewekte kWh veel minder vergoed.

Vergen de panelen veel onderhoud?

Vogelpoep en stof verdwijnen veelal wel door een regenbui. Maar, aldus Stolk van Milieu Centraal, “het is wel zinvol om af en toe te controleren of er in de loop van de tijd geen schaduwgevende objecten zijn bijgekomen. Als je toch wat onderhoud wilt laten doen, hou er dan rekening mee dat je daarvoor- samen met het bedrag dat je moet reserveren voor het vervangen van de omvormer (die gaat minder lang mee dan de panelen) – jaarlijks iets van 1 procent van de aanschafkosten kwijt bent.”

Zonnestroomjargon voor dummies

Wattpiek:

De capaciteit van zonnepanelen wordt uitgedrukt in wattpiek-vermogen (Wp). Dat is het vermogen dat zonnepanelen in Nederland leveren bij min of meer ideale omstandigheden. Momenteel zijn panelen van 245 wattpiek gangbaar. In Nederland staat de zon niet elke dag hoog aan een wolkenloze hemel. Een vuistregel voor Nederland is dat de jaaropbrengst in kWh van een zonnepaneel ongeveer 0,85 keer het piekvermogen is. Een zonnepaneel met 1000 wattpiek (Wp) vermogen levert in Nederland dus 850 kilowattuur (kWh) stroom.

PV-panelen:

De spanning die de zon in de siliciumdeeltjes in zonnepanelen opwekt, heet een fotovoltaïsche reactie. In het Engels is dit photovoltaic, vandaar dat zonnepanelen ook wel PV-panelen worden genoemd.

Omvormer:

De omvormer is het apparaat dat de opgewekte zonne-energie omzet in wisselstroom. Hierop is onder meer te zien hoeveel zonnestroom er actueel wordt opgewekt en hoeveel er die dag en sinds dag één is opgewekt.

Zonuren:

Hoe zonnig het is wordt verteld aan de hand van het aantal zonuren. Het gemiddeld aantal zonuren in Nederland is jaarlijks 1639.

(bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3321867/2012/09/25/Zonnepanelen-op-je-dak-hoe-doe-je-dat.dhtml)

Vacuüm/heatpipes VS vlakke plaat collectoren

Tags

, , , ,

In een vorige post heb ik in het kort uitgelegd hoe vlakke plaat en vacuüm/heatpipe collectoren werken. Ik zal de twee hieronder met elkaar vergelijken.

Zowel de heatpipes als vacuümbuis collectoren zijn voorzien van kostbare antivries vloeistof die temperaturen van 160 tot 250 °C voor hun kiezen krijgen. De vloeistoffen slijten sneller i.v.m. de hoge temperaturen.

Doordat de collectoren onderheven zijn aan regelmatige verhitting zijn de expansievaten en eventuele kleppen en pompen regelmatig het slachtoffer.

De meeste vlakke plaat collectoren zijn zo ontworpen dat er maar een minimale hoeveelheid vloeistof wordt verdampt om de collector weer te kunnen vullen met damp. Bij de vacuümbuis/heatpipe collectoren moet wel de volledige inhoud van de collector verdampen. Het antivries middel wordt hier meer op de proef gesteld en beschadigt dus sneller. Ook het expansievat lijdt hier aan extra slijtage.

Natuurlijk is het van belang bij vacuümcollectoren dat het vacuüm in de buis behouden blijft. Het risico is groot dat bij de montage de collectoren beschadigen en zo het vacuüm verdwijnt. De vlakke plaat collectoren zijn vele malen sterker en brengen dus minder risico’s met zich mee.

De vacuümbuiscollectoren verliezen in de winter veel minder snel warmte dan de vlakke plaat collectoren. Omdat vacuümbuis collectoren zeer goed isoleren door het vacuüm, kan je snel zien of de collectoren nog intact zijn. Wanneer bij de collector het sneeuw gesmolten is weet je dat de collector kapot is. Wanneer je met vlakke plaat collectoren de zonnepomp aan zet kan je geforceerd de platen laten ontdooien.

Kies de juiste collector bij een specifieke toepassing

Zo wordt er veel gezegd dat vacuümbuis collectoren over het algemeen beter zijn omdat ze in koude omstandigheden een hoger rendement hebben. Zo is een vacuümbuis bij een buiten temperatuur van -10 °C wat in het voordeel. Vaak is het zo dat de zon met deze temperaturen wat minder schijnt. De vacuümbuis collectoren moeten zicht het meest bewijzen in de lente en herfst wanneer de temperaturen tussen de 5 en 10 °C schommelt. Voor bijvoorbeeld het warm houden van de vloerverwarming. In deze periode presteert de vlakke plaat collector net zo goed als de vacuümbuiscollector. Over het algemeen wordt de vlakke plaat collector gebruikt voor huishoudelijk gebruik. En de vacuümbuiscollectoren worden meestal ingezet voor het verwarmen van de leefruimten.

Gemiddelde kosten zonnepanelen?

Tags

, , , , , ,

Als je duidelijk hebt hoeveel stroom je wilt opwekken dan is het tijd om uit te zoeken hoeveel zonnepanelen je nodig gaat hebben. Als we kijken naar de meest gangbare zonnepanelen dan hebben deze een vermogen van 240 Wattpiek. De 240 Wattpiek is de te leveren capaciteit onder ideale omstandigheden. 0,85 kilowattuur (kWh) staat gelijk aan 1 Wattpiek (Wp). Wanneer je duidelijk hebt hoeveel kWh je op jaarbasis wilt opwekken weet je aan de hand van het onderstaande tabelletje hoeveel zonnepanelen er nodig zijn.

Aantal kilowattuur (wat je wilt creëren) Vermogen van de zonnepanelen Wp Benodigde zonnepanelen
500 588 2-3
1000 1166 5
1750 2058 8-9
3500 4118 17
5000 5882 24-25

Zoals in een eerdere post al te lezen is gebruikt een gemiddeld huishouden gemiddeld zo’n 3500 kWh aan elektriciteit op jaarbasis. Je hebt daarvoor zo’n 4000 Wp nodig. Dit staat dus gelijk aan 8 of 9 zonnepanelen. Hiermee word dan de helft van het jaarlijkse gemiddelde energie verbruik opgewekt.

De gemiddelde kosten van zonnepanelen heb ik hieronder in een tabel weergegeven. Let er wel op dat het puur een indicatie is van de mogelijke kosten van een installatie. Ik kan je adviseren op een kijkje te nemen op de website zonnepanelen offerte voor het aanvragen van gespecificeerde offertes bij meerdere zonnepanelen installateurs.

Aantal zonnepanelen Aantal Wattpiek in totaal Installatiekosten Kosten van de zonnepanelen zonder installatie
3 525 € 900,- / € 1.200,- € 500,-
6 1075 € 2.000,- / € 2.300,- € 700,-
8 1890 € 3.800,- / € 4.000,- € 1.000,-
12 2830 € 5.400,- / € 5.900,- € 1.300,-
19 4220 € 7.800,- / € 8.400,- € 1.750,-

Wist u dat een gemiddeld huishouden 3500 kWh aan energie verbruikt?

Tags

,

Tegenwoordig hebben wij in huis steeds meer apparatuur om ons leven zo comfortabel mogelijk te maken. Het Nibud heeft een onderzoek gedaan waaruit naar voren komt dat een gemiddeld huishouden zo’n 3500 kWh aan energie op jaarbasis verbruikt. Hieronder is in een tabelletje af te lezen wat het energie verbruik is per aantal inwoners.

Aantal personen in het huishouden Gemiddeld verbruik in kWh per jaar
1 2405
2 3533
3 4114
4 4733
5 5337
6 5430
Gemiddeld per huishouden 3480